Forskergruppen Natur, parker og friluftsliv

Naturvidenskab
120 views
Forskergruppen fokuserer på de sociokulturelle økosystemtjenester, som byens grønne områder, skovene, havet, kysterne og andre naturarealer tilbyder, f.eks. rekreative muligheder og brandingpotentiale