Når lægekonsultationen rykker hjem i privaten - Betydninger af adgangen til sundhedsdata gennem Sundhed.dk

Humaniora
268 views
Antropolog ved Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet Mikka Nielsen, og lektor ved Institut for Kommunikation og Humaniora på Roskilde Universitet Martina Skrubbeltrang Mahnke har lavet et studie som undersøger betydningen af, at vi kan tilgå vores sundhedsdata hjemme i privaten, på alle tider af døgnet.