The oldest rocks on Earth

Naturvidenskab
531 views
I samarbejde med forskere fra blandt andet Kølns Universitet har geolog Kristoffer Szilas fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet bevist at Jorden er dannet ud fra endnu ukendt meteoritisk materiale, hvorimod oceanerne kommer fra det ydre solsystem.