Tag en master i neurorehabilitering

Sundhedsvidenskab
627 views
Master i neurorehabilitering er en efteruddannelse for fagfolk, der arbejder med neurorehabilitering. Masteruddannelsen udgør 60 ECTS point fordelt på 4 teoretisk funderede kurser, et klinisk udlagt kursus samt et afsluttende masterprojekt. Der er et gennemgående translationelt fokus i uddannelsen.