Masseeksperiment 2023

Statens Naturhistoriske Museum
83 views

Nysgerrige og engagerede naturfagslærere landet over har taget deres elever med ud i skoven, parken eller kirkegården for at kortlægge mikroliv i den danske natur, som en del af Astras Masseeksperiment 2023.

Eleverne har indsamlet prøver, screenet dem med naturvidenskabelige metoder, målt abiotiske faktorer og søgt efter bjørnedyr i det indsamlede mos og lav. De har efterfølgende registreret deres fund og sendt dem til forskere fra Statens Naturhistoriske Museum.

Takket være næsten 30.000 skoleelevers kortlægning af mikrolivet i den danske natur er foreløbig fem nye arter af bjørnedyr dukket op - arter, som aldrig tidligere er set på verdensplan.

#Masseeksperiment2023 udføres i samarbejde med Astra - det nationale naturfagscenter og er støttet af Villum Fonden, Aage V. Jensen Naturfond, Friluftsrådet, Nordea-fonden og 15. Juni Fonden. Se mere på www.masseeksperiment.dk