250 års jubilæum for Veterinærskolen på Københavns Universitet

Sundhedsvidenskab
2.749 views
250 år har skolen for veterinærmedicin og husdyrvidenskab ligget i København. I starten for at tage sig af kongens heste og forhindre kvægpest, men i dag arbejder dyrlæger med en bred vifte af opgaver inden for: individuel patientbehandling, lægemiddeludvikling, sygdomsovervågning, dyrevelfærd og fødevaresikkerhed.