Psykologisk Laboratorium 1924 – 1987: Interviews med tidligere ansatte på Laboratoriet

Samfundsvidenskab
214 views
I 2011 blev Psykologisk Laboratoriums arkiver udsat for en vandskade, som ødelagde værdifulde manuskripter og apparater. For at råde bod på ødelæggelserne er en række pensionerede lektorer og professorer blevet interviewet om forholdene den gang, de var ansat på laboratoriet. Til sidst i filmen reflekterer nogle af de unge og nyansatte psykologer om deres syn på forholdene den gang.

I universitetets kældre grundlagde Alfred Lehman den første faglige psykologi i 1886. Det udviklede sig fra et psyko-fysiologisk laboratorium til 1960’ernes ungdomsoprør, over den første internationale forskning, og etableringen af psykologiens discipliner med deres indbyrdes uenigheder.

Arbejdsgruppe: Bjarne Sode Funch, Simo Køppe, Tone Roald, Morten Paludan-Andersen.

Instruktion: Peter Elsass Klip: Kamilla Bruus