Køn og ulighed i sundhed

Samfundsvidenskab
234 views
1. marts 2022 køn, sundhed, ulighed, unge
Økonom og samfundsmediciner Lourdes Cantarero Arevalo fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet fortæller om sin forskning i unge menneskers helbred, herunder den ulige og uretfærdige distribution af sundhed pga. køn og socioøkonomiske faktorer.