A&O-salon.mp4

Samfundsvidenskab
161 views
Arbejds- og organisationspsykologisk salon om "Corona og arbejdsliv – hvad har vi lært? Perspektiver fra forskning". Fandt sted den 2. juni kl. 13-14.30. Se program her: https://psy.ku.dk/Kalender/7.-arbejds--og-organisationspsykologiske-salon/