"Never waste a good crisis" Hvad nedlukningsperioden har lært os om strategiske beslutningsprocesser

Humaniora
287 views
Martina Skrubbeltrang Mahnke, lektor i digital humaniora ved Roskilde Universitet og forsker på erhvervsforskningsprojektet HumanImpact, har lavet en kvalitativ undersøgelse af strategiske beslutningsprocesser i virksomheder under nedlukningsperioden i foråret 2020.