BioIce_October10.wmv

Statens Naturhistoriske Museum
106 views
27. oktober 2020 Biolce
Samlings- og kurateringsarbejdet på SNM omfatter ikke alene vedligehold af vores egne samlinger. Vi tager os også – midlertidigt eller mere permanent - af betydelige samlinger fra andre institutioner. Et eksempel på en sådan samling er BioIce materialet – en samling af nordatlantiske marine invertebrater der blev indsamlet under det ambitiøse BioIce projekt.