Forvaltningsperspektiver på vandløbsforvaltningen

Naturvidenskab
34 views
Gennemgang af forskellige perspektiver på vandløbsforvaltning i dialog med en vandløbsforvalter.