kan vi få et bedre juletræ?

Naturvidenskab
1.3 views

Forskere fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet er i gang med forædling af vores kendte juletræ Nordmannsgranen. 

På ½ ha jord i Folehaven Skov, ved Arboretet i Hørsholm, har forskerne netop plantet 2.100 små træer, hvoraf en del er krydsninger mellem nordmannsgranen og en tyrkisk ædelgran - Abies bornmülleriana.

Arboretet er en unik samling af træer og buske og fremstår som en smuk park - eller eksotisk skov. Arboretet benyttes i forbindelse med undervisning og forskning i genetik, botanik- og planteanvendelse.

ign.ku.dk