Klimaforandringer langs Grønlands sårbare kyst

Naturvidenskab
1.075 views
Verdens kyster er under forandring. I arktiske egne oplever kysten et stort pres som følge af global opvarmning og de største temperaturstigninger ses netop her. Gleschere smelter, havisens udbredelse mindskes og permafrosten tør – hvilken indvirkning har det på de Grønlandske kyster?

Foredragsholder: Ph.d-studerende Mette Bendixen fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.