Lars Kayser - Det nytter at gå i dialog med din kursusleder

Sundhedsvidenskab
385 views
Skab højere studiekvalitet
Evalueringsenheden på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet arbejder bl.a. med at skabe større uddannelses- og studiekvalitet. Vores hovedopgave er at facilitere en systematisk indsamling og formidling af viden om konkrete kurser og uddannelser fra studenterevalueringer til studienævnet.

I denne video fortæller Lars Kayser, studieleder på uddannelsen IT & Sundhed, om at det nytter noget at gå i dialog med din kursusleder, hvis der skal justeres noget løbende i semestret. Du behøver ikke vente til den formelle evaluering sidst i kurset.