Feltarbejde på Disko, Grønland

Naturvidenskab
2.116 views
Ph.d.-studerende Cecilie Skov Nielsen fra Center for Permafrost, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, laver feltarbejde på Disko, Grønland til sin ph.d. om metanudledning fra arktiske vådområder.