Åbent Hus på SUND 2015

Sundhedsvidenskab
3.922 views

Igen i år var Åbent Hus på SUND en succes. Op mod ansøgningsfristerne for optagelse på både bachelor- og kandidatuddannelserne har potentielle studerende haft mulighed for at komme på besøg på SUND. Den 26. februar åbnede vi dørene på Panum og tog imod 1200 gæster. I alt har omkring 1400 unge mennesker vist interesse for SUND’s uddannelser og besøgt Åbent Hus arrangementer på Panum, Universitetsparken, CSS og Science.

Gæsterne havde igen i år mulighed for at høre oplæg om uddannelserne, møde studerende, tale med studievejledere fra både SUND Studie og Karrierevejledning og fra Vejledning og Optagelse. Med dette arrangement har vi på SUND mulighed for at hjælpe de potentielle studerende til et mere afklaret studievalg inden de søger om optagelse, og dermed forhåbentlig vælger rigtigt første gang. I videoen kan du se, hvad de besøgende selv mener, de får ud af at besøge os.

Blandt de deltagende repræsentanter for uddannelserne var Lektor Kaj-Åge Henneberg, DTU-bachelorstudieleder for medicin og teknologi:
”Vi havde i år en stand langs ’gaden’. Det bevirkede god trafik og mange stoppede op og snakkede med os. Antal tilhørere til oplæg om medicin og teknologi var vist ikke så forskelligt fra andre år, men denne gang virkede de bare mere ”rigtige”, forstået på den måde, at det virkede som om, at de meget bevidst havde valgt at lytte til netop vores oplæg. De besøgende udtrykte også tilfredshed med vore oplæg. Lokale og standplads var meget velfungerende, så for medicin og teknologi var det nok en af de bedste KU Åbent Hus dage, jeg kan mindes.”

Åbent Hus er et samarbejde mellem SUND Studie- og Karrierevejledning og SUND Kommunikation og har igen i år involveret ca. 110 ansatte og frivillige på dagen. Vi er stolte af succesen og taknemlige for al den hjælp og opbakning vi har fået rundt om i organisationen.