Signe Cold_Byens Gulv.mov

Naturvidenskab
366 views
Partner på tegnestuen entasis, Signe Cold, fortæller om den igangværende omlægning af Thomas B Thriges Gade i Odense. Entasis vandt i 2012 arkitektkonkurrencen med omlægning af den firesporede gennemfartsvej til ny bydel i det centrale Odense. Anlægsarbejdet er begyndt i år og bydelen forventes fuldt udbygget om seks år. Signe Cold beretter om projektets idé og om tegnestuens arbejde med at sikre at visionerne fra konkurrenceprojektet realiseres gennem lokalplaner og dialog med private developer.