Kathrine Andersen_Byens Gulv.mov

Naturvidenskab
461 views
Ingeniør Kathrine Andersen fra COWI gør status på erfaringerne som tilsynsførende og byggeleder for første etape af Bæredygtig bebyggelse i Bellinge, Odense Kommune. Bebyggelsen bestående af åbenlav og tætlav bebyggelse vil fuldt udbygget rumme knap 500 boliger. Alt regnvand håndteres lokalt på veje, vadier, permeable befæstelser og grøfter der leder vand til nyetablerede regnvandsbassiner.  Projektet er projekteret af Schønherr og Alectia.