Ditte Bendix Lang_Byens Gulv.mov

Naturvidenskab
297 views
Med titlen ’Mobilitetsparadigmet – en ny fremtid for byens gulv?’ fortæller Ph.d. studerende Ditte Bendix Lanng om hendes aktuelle forskning med at undersøge de rum i byen vi ikke tillægger stor designmæssig betydning, men hvor vi alle færdes til dagligt. Det kan være lyskrydset, busstopstedet, eller ’mellemrum’ skabt af det der var tilbage da andet blev planlagt. Hendes arbejde peger på at disse ’knudepunkter’ bør tillægges værdi i forbindelse med udvikling og fornyelse af opløste bydele og forstæder der findes omkring alle støre danske byer.