Naturlige og menneskeskabte klimaforandringer

Naturvidenskab
8.299 views
15. januar 2015 foredrag, fysik, geofysik, science
Jordens klima har varieret voldsomt gennem 1 mio. år. I 3-4 kilometer lange iskerner boret i indlandsisen i Grønland og i Antarktis kan man følge fortidens klima tilbage i tiden år for år.
I Grønland rækker iskernerne 130 tusind år tilbage i tiden, mens iskerner fra Antarktis er mere end 800 tusinde år gamle. I iskernerne ses fortidens naturlige klimaændringer med istiders kommen og gåen samt atmosfærens indhold af drivhusgasser. Iskernerne viser meget tydeligt, at mængden af drivhusgasser i atmosfæren med industrialiseringen er kommet helt ud af balance i forhold til det naturlige niveau. 
I fremtiden kan vi derfor forvente højere globale temperaturer, forøget afsmeltningen fra iskapperne og et stigende havniveau.

Medvirkende: Anders Svensson, Lektor, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet
Produceret af: Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet og Niels Bohr Institutet
Varighed:
 10:46