Del 6 - CSS konference 12/12 2014: Broens betydning - dengang, nu og i morgen

Humaniora
354 views
Broens betydning - dengang, nu og i morgen

CSS (Centre for Scandinavian Studies/Lunds og Københavns universiteter) gør status over deres arbejde med konferencen "Broens betydning - dengang, nu og i morgen".

13.40–14.40: 

Tre forsknings- och utbildningsprojekt på IWCSS:

Kanoniseringar i skandinavisk litteratur – ur nationella, nordiska och internationella perspektiv, v. Anders Mortensen, CSS