Copenhagen Summer University

Sæt dit arbejdsliv i perspektiv! / Put your working life in perspective!

I en travl hverdag med løbende krav til forandringer er der ofte for lidt tid til fornyelse, udvikling og refleksion. Copenhagen Summer University tilfører en forskningsbaseret vinkel på din professionelle praksis gennem en række faglige kurser.

På denne temasider kan du se videoer med kursusdeltagere og kursusledere fra Copenhagen Summer University.

Læs mere på: http://copenhagensummeruniversity.ku.dk/

In English:

In a busy working environment with a constant demand for change there is hardly time for daily reflection and generation of new ideas. Copenhagen Summer University provides a research based angle to your professional practice by offering a number of highly profiled courses.

On this page you can see videos from Copenhagen Summer University - a few of which are in English.

Read more on: http://copenhagensummeruniversity.ku.dk/en