BA - Velkommen til JUR.mp4

Bliv studerende
764 views
10. maj 2021
Prodekan Kristian Lauta byder nye bachelorstuderende velkommen til Det Juridiske Fakultet og introducere tre dyder.