Naturressourcer på Københavns Universitet

Naturvidenskab
791 views
Uddannelsen i naturressourcer på Københavns Universitet handler om bæredygtig udnyttelse af jordens ressourcer.
Hermann og Maria, som læser naturressourcer, fortæller om uddannelsen og studiemiljøet. Studieleder Andreas de Neergaard og underviser Bjarne Strobel beskriver selve uddannelsen. Tre færdiguddannede kandidater i job giver et indblik i deres arbejde.

Læs mere om uddannelsen her: http://studier.ku.dk/bachelor/naturressourcer/